Deze brochure geeft een beeld van wat onder een sociale dialoog wordt verstaan, wat de opbrengsten zijn van constructief overleg tussen werkgevers en werknemers en onder welke voorwaarden dat overleg kan gedijen. Aan de hand van de Nederlandse situatie laten we zien hoe zo’n sociale dialoog vorm kan krijgen, welke instituties een rol spelen en […]