Wat is de betekenis van het netwerk in het sociaal domein? En wat kunnen we bijvoorbeeld met het concept van Jouw Ingebrachte Mentor (JIM)? Of met de Eigen Kracht-conferenties en de maatjes-projecten? LEES MEER